Taushetserklæring.

UI & UX design. Front-End utvikling. Back-End utvikling. Serviceavtale. Managed Hosting. Partneravtale.

FantasyLab

Sist oppdatert: 03.08.20

Epost: support@fantasylab.io

Vi (FantasyLab) forplikter oss herved til å ikke bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og bedriftshemmeligheter, personopplysninger og forretningsmessige kunnskap som vi har fått kjennskap til i vårt arbeid for klienten.

Vi vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som vi blir kjent med eller erfarer under vårt arbeid.

Vi er også klar over at denne taushetserklæringen gjelder etter opphør av avtaleforholdet i henhold til norsk lovgivning.